01

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Hàng năm, chi hội khuyến học trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thường xuyên phát động phong trào xây dựng nguồn quỹ từ sự đóng góp tự nguyện của CB,…
Picture1

SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa tòa lâu đài tráng…
ảnh 3

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI thế kỷ của nền văn minh hiện đại, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển lấy nền kinh tế tri…
Hoạt động học tập của học sinh

MỘT SỐ KINH NGHIỆM HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI thế kỷ của nền văn minh hiện đại, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển lấy nền kinh tế tri thức làm…
Hoàng Hoa

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Mỗi khi trời đã chuyển sang cái tiết se se, lành lạnh, không hiểu sao lòng người ta vấn vương nghĩ đến độ xuân về. Một người mẹ đi chợ buột miêng: sắp tết rồi đấy. Câu nói giản…