ỨNG DỤNG BẢNG ACTIVBOARD TRONG GIẢNG DẠY

Hiện nay giải pháp sử dụng công nghệ bảng dạy học tương tác ActivBoard và kiểm tra đánh giá hiệu quả chất lượng dạy học đang thực sự làm cuộc cách mạng hóa trong giảng…