KẾ HOẠCH TUẦN: 22

KẾ HOẠCH TUẦN: 22 Từ ngày  21 đến ngày  27 tháng 01 năm 2019                        …

Hoạt động ngoại khoá hè cho học sinh

Nhằm củng cố kiến thức về khoa học tự nhiên cho học sinh trước khi bước vào năm học mới tại trường, Ban giám hiệu trường tổ chức hoạt động ngoại khoá để các em học tập. Bảo tàng…