BGH nhà trường

-Họ và tên: Trương Quốc Phượng – Chức vụ: Hiệu trưởng – Trình độ CM: ĐHSP Toán – Lý – ĐT: DĐ 0917452368; – Email: quocphuongt07@gmail.com