Liên hệ

TRƯỜNG THCS QUẢNG HỢP

Địa chỉ: Thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Thầy giáo: Trương Quốc Phượng

Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0917452368
Email: quocphuong07@gmail.com