MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Tháng Năm 24, 2019 10:07 sáng

Như chúng ta đã biết, giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh. GVCN là cầu nối giữa nhà trường với học sinh, là sợi dây liên kết không thể thiếu với phụ huynh học sinh, là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về mọi hoạt động của lớp, mọi hành vi của học sinh. Khác với các bậc học trên, đối tượng dạy học của chúng ta còn nhỏ tuổi, các kĩ năng hoạt động còn hạn chế, ý thức tổ chức kỉ luật và ý thức tự giác của các em chưa cao. Do đó để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Vậy làm sao để làm tốt vai trò của GVCN trong hoạt động dạy học của nhà trường? Đó là nỗi trăn trở không phải của riêng tôi mà thiết nghĩ đó đều là suy nghĩ của tất cả các đồng chí GVCN chúng ta. Chính vì thế tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm của mình, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đại trà cũng như các phong trào hoạt động ở lớp tôi chủ nhiệm. Cụ thể như sau:

* Tìm hiểu, phân nhóm học sinh lớp chủ nhiệm:

– Để giáo dục học sinh có hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm phải hiểu sâu sắc về các em. Từ đó mới có thể đặt ra được những tác động sư phạm thích hợp. Trước tiên giáo viên chủ nhiệm tiến hành cho học sinh làm lý lịch đầu năm (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đang ở ghi cụ thể thôn, xã…). Họ tên cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng, nghề nghiệp, số điện thoại cần liên lạc. Đặc biệt yêu cầu các em ghi cụ thể hoàn cảnh gia đình của mình.

– Trao đổi với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xu hướng, sở thích, thái độ trong quan hệ với tập thể lớp.

– Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của năm học trước về tình hình chung của lớp cũng như tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

– Trao đổi với phụ huynh học sinh để có thêm những thông tin về đối tượng học sinh. (Qua việc tổ chức họp phụ huynh học sinh mỗi kì, năm học).

Qua việc tìm hiểu học sinh, giáo viên chủ nhiệm phân nhóm đối tượng giáo dục của mình theo các nội dung mà mình định tìm hiểu chẳng hạn như: Về hoàn cảnh gia đình (thành phần gia đình, bao nhiêu anh chị em..). Về đặc điểm của học sinh (kết quả học tập và rèn luyện của những năm học trước, về nguyện vọng, sở thích…). Kết quả phân nhóm học sinh được ghi vào sổ chủ nhiệm theo từng mục nội dung, như vậy giáo viên chủ nhiệm đã có bức tranh toàn cảnh về tình hình học sinh của lớp cũng như của từng cá nhân học sinh. Trên cơ sở đó giáo viên dự kiến kế hoạch công tác giáo dục đối với lớp và đối với từng cá nhân học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp có thể phân học sinh của lớp thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1: Gồm những học sinh tích cực.

+ Nhóm 2: Gồm những học sinh không có biểu hiện gì xấu nhưng không thể hiện rõ tính tích cực của mình trong tập thể lớp.

+ Nhóm 3: Đó là những học sinh có nhiều biểu hiện yếu kém về học tập hoặc tư cách đạo đức; những em này cần phải được quan tâm nhiều nhất.

 * Bầu Ban Cán sự lớp và phân công cụ thể:

– Lựa chọn đội ngũ:

Để chọn một đội ngũ cán bộ lớp tốt phải dựa trên cơ sở:

+ Học sinh có đạo đức tốt và kết quả học tập khá, giỏi.

+ Kinh nghiệm chỉ đạo lớp từ những năm học trước hoặc có uy tín trước tập thể lớp, nói năng truyền cảm lưu loát trước đám đông.

+ Có ý thức làm gương cho các bạn về học tập, tác phong đi đầu trong mọi công tác, để gây ảnh hưởng và sự tôn trọng trong bạn bè.

+ Có đủ tư cách thay mặt giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kịp thời các biểu hiện sai trái. Góp ý với bạn bè về những vi phạm: không thuộc bài, đi học trễ, nói chuyện trong lớp, bỏ giờ…

– Nhiệm vụ cụ thể của Ban cán sự lớp:

Mỗi một chức vụ của cán sự lớp đều gắn với một nhiệm vụ cụ thể. GVCN cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán sự lớp để ban cán sự lớp phát huy tốt nhất vai trò của mình.

– Lớp trưởng: Tổ chức, theo dõi hoạt động tự quản của lớp (dưới sự chỉ đạo, cố vấn của giáo viên chủ nhiệm) như: Các tiết sinh hoạt tập thể lớp hằng tuần, các cuộc hội ý cán bộ cốt cán của lớp, các hoạt động giáo dục theo qui mô lớp. Luôn luôn có trách nhiệm quản lý lớp trong mọi hoạt động tập thể của trường, nhận xét, đánh giá kết quả thi đua các mặt của lớp hằng tháng, học kỳ và năm học.

– Lớp phó học tập: Tổ chức, điều khiển các hoạt động tự quản học tập của lớp, tổ chức thi tìm hiểu, giải đáp thắc mắc trong học tập. Đề xuất với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn về kế hoạch, nội dung học tập. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập, điều khiển các cán sự bộ môn hoạt động tự học. Có kế hoạch giúp đỡ các bạn yếu kém, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của lớp hằng tuần, hằng tháng, học kỳ. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, trao đổi với đội ngũ tự quản để có nhận định đánh giá hoạt động chung của lớp.

– Lớp phó văn thể mỹ: Điều khiển và theo dõi các hoạt động văn thể của lớp. Tham gia tập huấn múa hát tập thể, các hoạt động văn nghệ do trường đề ra. Hằng tuần nhận xét đánh giá kết quả trước lớp.

– Lớp phó Lao động – Kỷ luật: Nhận nhiệm vụ, tổ chức, phân công, điều khiển các buổi lao động, vệ sinh của lớp. Nhận xét, đánh giá kết quả. Bên cạnh đó hỗ trợ cho lớp trưởng việc theo dõi kỷ luật của lớp. Hàng tuần, hàng tháng (hoặc học kỳ) tổng hợp kết quả và báo cáo cho lớp trưởng.

– Tổ trưởng: Theo dõi quản lý tổ viên trong tổ về các mặt học tập,  nề nếp, tác phong, điểm hoạt động… Hằng tuần tổng kết báo cáo cho lớp trưởng. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện đúng theo nội quy của lớp, của trường.

– Tổ phó: Nhận nhiệm vụ từ tổ trưởng. Tổ chức phân công theo dõi các tổ viên thực hiện, nhận xét, báo cáo cho tổ trưởng.

– Nhiệm vụ của cờ đỏ: Theo dõi kiểm tra, đánh giá, giữ gìn trật tự kỷ luật, thực hiện nội qui của lớp và tổ. Báo cáo kết quả hằng tuần, hằng tháng cho lớp trưởng và báo cáo trước lớp.

– Cán sự chức năng:

          + Cán sự môn học: Là những học sinh học tốt ở các môn học để hướng dẫn lớp giải các bài tập trong 15 phút đầu giờ. Nêu ra một số hướng hoặc một số phương pháp để giúp học tốt các môn theo kinh nghiệm của bản thân. Liên hệ với giáo viên bộ môn, đề đạt nguyện vọng của lớp, xin ý kiến của giáo viên bộ môn … nhằm giúp lớp học có hiệu quả.

          + Cán sự tài chính: Thu, giữ quỹ lớp, quản lý chi tiêu…

          + Thư ký lớp: Bảo quản, ghi chép nhật ký, nghị quyết, biên bản họp lớp, sổ đầu bài…

– Lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng phải phối hợp với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, luôn có kế hoạch quan tâm giúp đỡ các bạn cá biệt, chậm tiến trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm.

* Lập sơ đồ lớp:

Qua tìm hiểu sơ lược học sinh trong lớp, GVCN tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.

+ Căn cứ tình trạng sức khỏe của học sinh: Học sinh thấp ngồi trước, cao ngồi sau. Học sinh bị cận ngồi gần bảng…

+ Căn cứ học lực của học sinh: Học sinh yếu kém ngồi gần học sinh khá, giỏi.

+ Căn cứ vào hạnh kiểm của học sinh: Học sinh chậm tiến, cá biệt sẽ được xếp ngồi gần Ban cán sự lớp hoặc ngồi gần với học sinh ngoan hiền. Tránh tình trạng sắp xếp các em cá biệt ngồi gần nhau.

+ Căn cứ vào nhiệm vụ của ban cán sự lớp: Phân bố đều ở các vị trí trước, giữa, sau.

+ Phân bố học sinh nam nữ, học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu rải đều ở các tổ.

Sau đó chia lớp thành 04 tổ, mỗi tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó. Lập sơ đồ lớp thành 03 bản: Dán vào sổ đầu bài 01 bản, lớp trưởng giữ 01 bản, giáo viên chủ nhiệm giữ 01 bản để tiện cho việc theo dõi.

 * Giáo dục đạo đức học sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần:

Giáo viên chủ nhiệm cần phải xác định rõ mục tiêu của tiết sinh hoạt nhằm đề ra nội dung thực hiện thích hợp.

Giáo viên dựa trên các thông báo hoặc nội dung, kế hoạch của nhà trường đề ra trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm hoặc trong tiết sinh hoạt dưới cờ, để cụ thể hóa nội dung tiết sinh hoạt của lớp.

Về tổ chức: Lớp trưởng điều khiển tiết sinh hoạt. Trước tiên các tổ lần lượt báo cáo về tình hình tổ của mình những việc làm được và chưa được. Nêu cụ thể những cá nhân vi phạm khuyết điểm. Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp. Về nề nếp, việc thực hiện nội quy (cờ đỏ báo cáo).Thủ quỹ báo cáo tình hình thu chi của lớp.

Lớp trưởng thông qua bảng xếp loại thi đua giữa các tổ – cá nhân, thông báo trước lớp về mặt nào làm được, mặt nào còn hạn chế cần khắc phục? Lớp trưởng nêu rõ những mặt tiến bộ của các bạn chậm tiến, cá biệt và tuyên dương trước lớp.

Sau đó các thành viên trong lớp có ý kiến. Lớp trưởng nhận xét, đề ra kế hoạch và phát động thi đua trong tuần tới.

Qua việc báo cáo của các tổ trưởng, lớp trưởng. Giáo viên chủ nhiệm cần nêu lên được sự tiến bộ của các em cụ thể ở những điểm nào? nhất là các em học yếu, cá biệt. Đồng thời động viên các em cố gắng tích cực trong việc phát huy khả năng và năng lực sẵn có của mình. Bên cạnh đó nhắc nhở những học sinh vi phạm, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với các em đó. Tuy nhiên, điều chúng ta dễ dàng cảm hóa được các đối tượng học sinh vi phạm, học sinh chậm tiến, cá biệt là trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cần gặp gỡ, trao đổi, tâm sự cùng các em. Có thái độ thân thiện với các em, các em nhìn mình là cảm thấy gần gũi, chứ không phải gặp mình là sợ la, sợ bị mắng. Tạo cho học sinh có cảm giác giáo viên như là người bạn thân, bạn tâm tình. Luôn lắng nghe ý kiến của mình khi mình vui buồn đều có thể chia sẻ với thầy cô, khích lệ mình khi mình gặp khó khăn trong gia đình, bế tắc trong học tập…

Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhỡ, đôn đốc các em thực hiện đúng theo nội quy trường lớp. Kiểm điểm kịp thời những hành vi vi phạm, ngăn ngừa không để cho những hành vi xấu này có cơ hội phát sinh thêm. Luôn dạy các em cách học làm người, cách sống, cách cư xử lễ phép với mọi người, nêu những gương tốt, việc tốt để các em học tập noi theo. Đôi lúc kể cho các em nghe một mẩu chuyện trong sách, báo, internet để các em tự rút ra bài học cho bản thân.

Vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần, ngoài việc kiểm điểm các hoạt động trong tuần. Giáo viên chủ nhiệm cần hướng cho lớp tổ chức các hoạt động vui chơi, thi đua giữa các tổ như “thi giọng hát hay”, thi “đố vui để học”, tổ chức sinh hoạt theo các chủ đề của ngày lễ… Giáo viên chủ nhiệm cần động viên, khuyến khích cho tất cả học sinh trong lớp cùng tham gia, đặc biệt cần chú ý đưa các học sinh chậm tiến, cá biệt cùng tham gia hoạt động này. Tạo hoạt động lành mạnh và bổ ích cho các em nhằm giúp các em nhận ra những ngày tháng ở trường thật vui, thật ý nghĩa. Trên tinh thần đó có ý thức thi đua lành mạnh, thỏa mái xác định đúng động cơ học tập cùng rèn luyện và giúp đỡ nhau tiến bộ.

* Tổ chức hoạt động văn hóa  văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí:

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ thể thao là yêu cầu tất yếu của tuổi trẻ. Bởi vậy, bên cạnh các hoạt động học tập, lao động của lớp. Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm cố vấn cho cán bộ lớp tổ chức cho cả lớp vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe như: Các trò chơi, các hoạt động thể thao, văn nghệ, tham quan, du lịch, cắm trại, lễ hội truyền thống văn hóa của trường… Các hoạt động này giúp các em sảng khoái tinh thần, mở mang trí tuệ, phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe, hình thành các phẩm chất cơ bản như: lòng yêu nước, yêu quê hương, tình cảm thầy trò, tinh thần tập thể, lòng nhân ái, thái độ đúng đắn… Đồng thời hình thành các phẩm chất, ý thức cá nhân như: trung thực, kỷ luật, khiêm tốn, tự trọng, kiên trì, dũng cảm, lễ phép, lịch sự, tế nhị, biết tự kiềm chế.

11

Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

12

Thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT để các em tăng cường sức khỏe, tinh thần đoàn kết, tạo hứng thú để học tập (Đội bóng của lớp 6B)

 * Phối hợp với các lực lượng: Ban cán sự, Phụ huynh, Ban đại diện Phụ huynh học sinh, Giáo viên bộ môn – Ban giám hiệu nhà trường:

“Đông tay thì vỗ nên kêu”. Chúng ta phải kết hợp nhiều thành viên quan tâm theo dõi giúp đỡ các em thì các em sẽ nhanh tiến bộ.

– Phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với Ban cán sự, Phụ huynh, Ban đại diện hội phụ huynh học sinh: Giáo viên chủ nhiệm giao cho một em cán sự lớp có tinh thần giúp đỡ bạn một quyển sổ theo dõi, em này ghi chép lại những diễn biến quá trình học tập ở lớp. Những mặt ưu khuyết hằng ngày rồi cuối tuần giao lại cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm xem xét, ghi nhận xét và đề nghị của mình rồi gởi đến gia đình phụ huynh. Bằng cách giao quyển sổ này cho em Ban cán sự lớp chuyển đến tay phụ huynh. Phụ huynh nắm bắt được tình hình của con mình và có ý kiến phản hồi. Cứ thế, giữa phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và em cán sự lớp kia luôn phối hợp lẫn nhau, đều có trách nhiệm giúp đỡ em học sinh đó ngày càng tiến bộ. Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên lạc với Ban đại diện phụ huynh học sinh để bàn bạc, trao đổi thông tin. Nhằm đề ra những biện pháp khắc phục uốn nắn kịp thời.

– Phối hợp với giáo viên dạy các môn học: Hiệu quả giáo dục của một lớp phụ thuộc một phần quan trọng vào hoạt động và phẩm chất của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của lớp. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên hệ, có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để giáo dục các em. Trao đổi với giáo viên bộ môn về những học sinh có khó khăn trong học tập và rèn luyện (hoàn cảnh gia đình, ý thức kỷ luật kém…). Đồng thời tiếp thu ý kiến của giáo viên bộ môn phản ánh để cùng hỗ trợ, phối hợp tác động tới lớp nói chung và từng học sinh nói riêng.

* Phối hợp với Ban Giám Hiệu Nhà trường: Để giáo dục học sinh lớp mình phụ trách, giáo viên phải dựa vào kế hoạch giáo dục chung của nhà trường. Đồng thời dựa vào tình hình cụ thể của lớp để xây dựng kế hoạch đề ra biện pháp để giáo dục học sinh lớp mình. Thường xuyên báo cáo tình hình lớp, kết quả giáo dục, ý chí, nguyện vọng của học sinh lớp mình với Ban Giám Hiệu trường. Đồng thời đề xuất xin ý kiến về biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến với Ban Giám Hiệu. 

13 14

Cùng thầy giáo Trương Quốc Phượng – Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo Bùi Thị Ngọc Bé – Tổng phụ trách Đội đền thăm hỏi động viên, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

15

Giáo viên chủ nhiệm tặng sách tham khảo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn – Nguyễn Công Đoàn.

* Các trường hợp vi phạm, biện pháp giải quyết, xử lý có hiệu quả:

. Nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 6B (Năm học: 2018 – 2019)

– Em Nguyễn Hoàng Long: Là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ nên em rất tự ti, lầm lì, ít nói.

– Nguyễn Quốc Hưng: Em là học sinh mồ côi cha, lầm lì, ít nói, trang phục đến lớp chưa đúng quy định, thường xuyên không chuẩn bị bài, đánh nhau với bạn.

. Các biện pháp giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm trên:

* Biện pháp chung:

Bản thân tôi đã vận dụng phối hợp các biện pháp đã nêu ở trên về giáo dục học sinh mà mình chủ nhiệm một cách khoa học, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

* Biện pháp cụ thể cho từng trường hợp vi phạm:

– Em Nguyễn Hoàng Long: Để giúp em hoạt bát, vui vẻ, tích cực khoong mặc cảm tự ti về hoàn cảnh của mình, thực hiện đúng tác phong của học sinh bản thân tôi đã làm như sau:

+ Tìm hiểu hoàn cảnh.

+ Gặp riêng em để trao đổi, động viên, tặng quà.

+ Đến thăm gia đình em, báo cho phụ huynh của em biết về thanhf tích học tập trên lớp, mặt mạnh, mặt tồn tại….

+ Thường xuyên gần gũi, tâm sự cùng em. Động viên, nhắc nhở, tạo niềm tin cho em, giúp em từng bước khắc phục dần hạn chế.

+ Tác động động cơ học tập để em thấy rõ tầm quan trọng của việc học. Đưa tranh ảnh về nạn thất học, và phân tích cho em thấy những học sinh thất học phải làm những việc nặng nhọc, bị bạn bè xem thường và xa lánh. Ngược lại những bạn có học thì làm việc thuận lợi, dễ dàng, càng ngày càng tiến thân, bạn bè ngưỡng mộ, và đây cũng là niềm vinh dự lớn đối với gia đình.

* Kết quả: Sau thời gian hai tháng áp dụng những biện pháp này, em đã tiến bộ dần. Không còn tự ti, mặc cảm. Việc chuẩn bị bài cũng có nhiều tiến bộ hơn, trong tiết học còn xum phong phát biểu xây dựng bài. Cách cư xử  lễ phép hơn.

-Em Nguyễn Quốc Hưng :

Để giúp em này học tập tiến bộ, tự giác học tập, nói năng được lễ phép hơn, bản thân đã làm như sau:

+ Phân công cán sự lớp thường xuyên kiểm tra bài cũ, việc chép bài, soạn bài của em rồi báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên có biện pháp giúp những em này thấy được tác hại của việc không thuộc bài, không soạn bài, chép bài và hướng dẫn cho các em phương pháp học thuộc bài cũ ở nhà.

+ Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra việc học tập của em đối với môn dạy cuả mình, ban đầu kiểm tra bài cũ với câu hỏi dễ, bài tập dễ, để em làm được và khen em trước lớp. Lời khen của giáo viên là niềm khích lệ quan trọng với các em.

+ Vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm tổ chức trò chơi “Nói lời hay” hoặc “thi nói lời hay” có thưởng để các em nhận thức đúng về văn hóa ngôn ngữ. Từ đó nói năng lịch sự, lễ phép hơn. Phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ.

+ Thường xuyên gần gũi, động viên giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất. Chẳng hạn như khi lên lớp đôi lúc tôi thấy em có vẻ buồn về điều gì đó. Tôi gần gũi, động viên an ủi để em thấy được mình luôn được quan tâm chia sẻ từ giáo viên chủ nhiệm. Bên cạnh đó qua việc tìm hiểu, được biết em còn  thiếu sách vở. Tôi mua tặng cho em ba cuốn tham khảo. Đây là món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên rất lớn đối với em.

*Kết quả: Qua thời gian rèn luyện với biện pháp đã trình bày trên. Cuối cùng tôi đã cảm hóa được em. Em đã dần  đi vào nề nếp học tập.

Sau khi thực hiện những biện pháp trên với các lớp tôi chủ nhiệm, suốt nhiều năm học qua các lớp đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Việc tìm hiểu, phân nhóm học sinh đã giúp giáo viên chủ nhiệm nắm rõ về đặc điểm từng học sinh trong lớp và có biện pháp giáo dục dục đúng đắn cho từng nhóm đối tượng học sinh một cách có hiệu quả.

Việc lựa chọn đội ngũ, phân công giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong ban cán sự lớp đã đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý, nề nếp và chất lượng học tập của lớp. Các em làm việc rất nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao. Có những trường hợp giáo viên chủ nhiệm vắng mặt nhưng các em vẫn quản lý lớp tốt, thay mặt giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kịp thời các biểu hiện sai trái, góp ý với bạn bè về những vi phạm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Lập sơ đồ lớp như trên đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong học tập và rèn luyện của học sinh. Ban cán sự ngồi trước, giữa và sau dễ cho việc theo dõi, quản lý, nhắc nhở lớp. Học sinh chậm tiến, cá biệt ngồi gần ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp giúp đỡ  các em tiến bộ. Như chúng ta đã từng biết “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Với sự giúp đỡ động viên của người bạn ngồi cạnh sẽ giúp cho học sinh chậm tiến tiến bộ, bản thân các học sinh này sẽ cố gắng, phấn đấu trong học tập và rèn luyện hơn, hạn chế vi phạm.

Bản thân đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp cùng với Ban cán sự lớp, phụ huynh, Ban đại diện phụ huynh học sinh, các giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước giáo dục thành công học sinh chậm tiến.

Theo thời gian, những bài học về đạo đức, nhân cách trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần đã giúp học sinh luôn nhớ, vững tin hơn trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống.

Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để học sinh giao tiếp, hình thành ý thức, năng lực hòa nhập vào cộng đồng xã hội sau này.

Rèn luyện đạo đức và nhân cách của học sinh là một trong những vấn đề cần phải quan tâm và đặt lên hàng đầu. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta phải biết tu dưỡng đạo đức, nhân cách, bởi đó chính là thước đo giá trị tinh thần của con người. Giáo dục học sinh cần phải phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội để có hướng đi đúng đắn. Rèn luyện học sinh thành những con người có tài, có đức giúp ích cho xã hội.

Việc giáo dục học sinh không chỉ ngày một, ngày hai là được. Vì thế giáo viên chủ nhiệm không nên chủ quan, nóng vội. Một câu nói vô tình, một trách phạt nôn nóng, một hành xử thiếu cân nhắc đôi khi gây tổn thương đến các em. Cho nên trước mọi sai lầm, vi phạm của học sinh, giáo viên chủ nhiệm cần hết sức bình tĩnh, bao dung, và độ lượng để xem xét, giải quyết xử lý. Với học sinh chậm tiến, cá biệt thì chúng ta không nên ảo tưởng là các em sẽ tiến bộ ngay sau một vài lần nhắc nhở, xử phạt của giáo viên chủ nhiệm. Có khi các em tiếp tục vi phạm, đôi khi còn nghiêm trọng hơn. Chính những lúc này giáo viên chủ nhiệm cần thể hiện bình tĩnh và năng lực sư phạm cũng như năng lực chịu đựng, kiên trì trong việc giáo dục các em.

Tóm lại những biện pháp giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm mà tôi đã thể hiện trong đề tài này. Đã thật sự giúp học sinh chậm tiến, rèn luyện hạnh kiểm của mình ngày càng tiến bộ và học tập tốt hơn. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm và công tác giáo dục ở nhà trường. Như chúng ta đã biết việc giáo dục phẩm chất cho học sinh không chỉ tiến hành ngày một, ngày hai mà phải lâu dài. Chúng ta cần phải kiên trì, cần tìm ra nguyên nhân để có biện pháp xử lý thích hợp. Các biện pháp xử lý cần “Mềm dẻo nhưng cương quyết”. Mặc dù những biện pháp “Giáo dục học sinh chậm tiến” chưa phải là những biện pháp lớn. Nhưng mỗi một biện pháp đều được hình thành từ tấm lòng yêu thương học sinh, mong muốn giáo dục học sinh nên người. Cũng chính nhờ đề tài này mà tôi đã tự tin hơn, làm tốt hơn công tác chủ nhiệm của mình trong 11 năm học qua.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của Ban giám khảo và đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn.

                Người viết

  

                                Bùi Xuân Thái